Categories
За туристи

Пазарджик разказва с уникалността си и фактите

Град Пазарджик се намира в Южната част на родината ни България. Разположението и климата му предразполагат развитие на туризъм и посещения с цел опознавателен характер. Голям административен център той се намира и недалеч от град Пловдив, а за софиянци е на 112 км. разположен. Град Пазарджик се разполага от двете страни на река Марица и […]